Kundnumret som är kopplat till ditt användarnamn har stängts och dess användning har nekats. Om du har frågor, vänligen kontakta administratören på ditt företag eller [email protected].

Ögon- och ansiktsskydd

Ögonskydd är viktigt både i arbets- och fritidssituationer. Skyddsglasögon och ansiktsskydd förhindrar stänk, gnistor och skräp från att komma in i ögonen och i ansiktet. Optiska skyddsglasögon skyddar även ögonen från starkt ljus, blixtar och UV-strålning. Skyddsglasögon kan väljas med eller utan styrka och finns tillgängliga i olika standarder och färger. I vårt sortiment hittar du även delvis eller helt ansiktsskydd och visir som skyddar ansiktet.