Kundnumret som är kopplat till ditt användarnamn har stängts och dess användning har nekats. Om du har frågor, vänligen kontakta administratören på ditt företag eller [email protected].

Företagsansvar

Kvalitet

Pålitlighet är en elementär grundsten i Etras kvalitetspolicy. Hela vår verksamhet är utvecklad kring pålitliga personer som stöder och utvecklar pålitligheten. Detta lägger även grunden för samarbete med våra partners. Vi strävar efter att pålitligheten leder till långsiktig och lukrativ affärsverksamhet för alla parter. 

Utgångspunkterna för Etras kvalitetspolitik är följande:

  • Stark intern service inom företaget. Detta möjliggör högklassig kundservice.
  • Vi strävar efter att alltid göra vårt yttersta, oavsett situation och fokuserar på de sakerna som verkligen gör skillnad.
  • Vi på Etra ger inga tomma löften; vi leverar det vi lovar.
  • Vårt mål är att säkerställa att vi har en positiv påverkan på våra kunders affärsverksamhet.

Vår kvalitetsdrivna kultur är en fundamental del av vår verksamhet; för att kunna betjäna våra kunder på bästa möjlig sätt, måst vår personal känna kunden och förstå kundens behov. Detta betyder att lära känna kunden på flera olika nivåer, kundens verksamhet, bransch och vilka processer kunden är involverad i. När vi på Etra vet vad våra produkter används till, kan vi erbjuda utvecklade lösningar i form av bättre produkter och mer avancerade tjänster. Grundpelaren för ett långt och fruktbart samarbete med Etra är vår motiverade personal och personalens expertis. 

ISO 9001

Alla Etras verksamhetplatser har blivit tilldelade ISO 9001:2015 sertifikat inom följande kategorier: 

Importering av industriprodukter, försäljning, logistikservice, underhåll, mervärdestjänster och tillverkning av specialprodukter.

Tilläggsinformation om ISO 9001:2015

Miljö

Ekologi- och miljöpolitik

 Etra vill vi ta hänsyn till miljön med våra val och orsaka minimal belastning  ekosystemet.

Våra praktiska åtgärder:

  • Vi följer lokal lagstiftning, normer och föreskrifter
  • Vi övervakar mängden förpackningsmaterialavfall och strävar efter att minera den miljöpåverkan som orsakas.
  • Vi använder solenergi och installerar fler solkraftverk för att främja förnybar energi
  • Vi strävar efter att minimera CO2-produktionen genom att hålla virtaul-möten, välja utsläppssnåla bilar och underhålla våra maskiner och utrustning regelbundet.

ISO 14001

Alla Etras verksamhetplatser har blivit tilldelade ISO 14001:2015 sertifikat inom följande kategorier: 

Importering av industriprodukter, försäljning, logistikservice, underhåll, mervärdestjänster och tillverkning av specialprodukter.

Tilläggsinformation om ISO 14001:2015

Conflict Minerals

Etra Conflict Mineral policy hittar du här.

Ansvarsrapport

Ansvarsrapport hittar du här

Leverantörskedja

Etras uppförandekod för leverantörer

Etras Code of Coduct hittar du här