Kundnumret som är kopplat till ditt användarnamn har stängts och dess användning har nekats. Om du har frågor, vänligen kontakta administratören på ditt företag eller [email protected].

Allmänna försäljningsvillkor

Våra priser är baserade på leverans fritt vårt lager (ex works), exklusive emballage. Moms och fraktkostnad tillkommer.

Beställningar, som upphämtas på Etra Megacenters, förvaras i 3 månader. Efter 3 månaders lagringstid, läggs produkterna ut för allmänheten eller så fraktas produkterna till köparen på köparens bekostnad.

Övriga kostnader

Ifall beställningen underskrider 500 kronor, tillkommer en hanteringsavgift på 50 kronor.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift om 60 kronor plus dröjsmålsränta. Räntan motsvarar Riksbankens referensränta + 8% på fakturabeloppet inklusive moms.

Förpackning

Varorna levereras fabriksförpackade från säljarens varuhus eller lager. Övriga förpacknings- och hanteringsavgifter adderas till beställningen enligt aktuellt pris.  

Kredit

Kreditgränsen sätts till minst 10000 SEK. Etra förbehåller sig rätten att kontrollera kunds kreditvärdighet mot tillämpliga register.

Övriga villkor

Enligt NL17 (Sveriges Mekanförbund).

Alla belopp i dessa villkor anges exklusive moms.