Kundnumret som är kopplat till ditt användarnamn har stängts och dess användning har nekats. Om du har frågor, vänligen kontakta administratören på ditt företag eller [email protected].

Spårskruvar

Spårskruvar finns tillgängliga med olika huvudtyper och beläggningar, till exempel cylindriskt huvud, försänkt huvud och linsformigt huvud (kupat försänkt huvud). Materialen inkluderar A4 (hst), A2 (rostfritt stål) och kolstål. För kolstålskruvar är ytbeläggningen Zn, vilket innebär elektrolytisk förzinkning. De tillgängliga spetsalternativen är PZ, Torx och rakspår.